Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

3646 fdd4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablubra blubra
2282 b613 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viablubra blubra
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
Obnażenie komuś swojej duszy jest jak celowe dźganie się w serce i czekanie, aż osoba, którą kochasz zatrzyma krwawienie
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

6379 a9da
Reposted fromfoina foina viaarrependimento arrependimento

June 27 2015

Życie zrzuca na mnie bombę za bombą. Wypierdala w kosmos, a potem oddaje grawitacji.
Reposted fromidaru idaru viablubra blubra
Dziś uświadomiłam sobie że nigdy nie byłam nikogo priorytetem. Co gorsza nigdy nie będę nikogo nr jeden.
— rzeczy ważne i ważniejsze
Reposted fromZlaKobieta ZlaKobieta viablubra blubra
Naj­bar­dziej od­czu­jesz brak ja­kiejś oso­by, kiedy będziesz sie­dział obok niej i będziesz wie­dział, że ona nig­dy nie będzie twoja.
— G. G. Marquez
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viavnlpxs vnlpxs
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavnlpxs vnlpxs
Nic tak nie zatruwa powietrza, jak rozkładająca się przyjaźń.
— H.Elzenberg
Reposted frommonstrum monstrum viavnlpxs vnlpxs

June 24 2015

2987 e0e4
Reposted fromretaliate retaliate viaxvcth xvcth
9661 405a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaxvcth xvcth
8884 7eda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viathebelljar thebelljar
Potem wrócę do domu i będę żyć dalej. To naturalna kolej rzeczy. Trzeba nauczyć się z tym żyć.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvcth xvcth
8855 d2d2
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viaxvcth xvcth

June 22 2015

4127 25a1 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viavnlpxs vnlpxs
3376 d931
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viavnlpxs vnlpxs
żyjemy na Facebooku, śpimy z telefonem, kochamy się na niby, rozstajemy na zawsze
Najgroźniejszym i najbardziej nieobliczalnym zwierzęciem na świecie jest uśmiechająca się, siedząca w ciszy i bez ruchu kobieta.
— Pokolenie Ikea
Reposted byszaaatan szaaatan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl