Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

Potrzebuję Cię zobaczyć.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaxvcth xvcth
9050 1a62

d-entelle:

👑

Reposted fromfuckblack fuckblack viaxvcth xvcth
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaxvcth xvcth
9393 dfa0 500
no właśnie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavnlpxs vnlpxs

July 02 2015

7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viaxvcth xvcth
1518 697c 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaxvcth xvcth
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxvcth xvcth
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viaxvcth xvcth

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viablubra blubra

July 01 2015

5447 60b7 500
wiersze o moim psychiatrze 4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viavnlpxs vnlpxs
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viaxvcth xvcth
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaxvcth xvcth
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaxvcth xvcth
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxvcth xvcth
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaxvcth xvcth

June 28 2015

8742 568c
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viatutaj tutaj
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
3684 722d 500
Reposted frommental-cat mental-cat viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...